Bursztynowa komnata powstawała od 1701 roku w Gdańsku z bursztynu pozyskanego z Bałtyku

 

O agencji

Image

Agencja Wspierania Ziemi Lubelskiej Lubelski Jantar została powołana do życia w dniu 8 maja 2015 roku w Parczewie. Wspólnicy spółki zgodnie oświadczają, iż zamierzają działać w zakresie: prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju Lubelszczyzny, a w szczególności Regionu Parczewskiego; wspierania i organizowania regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Zarząd. Zarząd w realizacji celów statutowych współpracuje z Samorządem Terytorialnym, z Radami Gmin, Wójtami, Radami Powiatu i Starostwami, Samorządem Województwa Lubelskiego, z Organizacjami Bursztynniczymi, a także organizacjami zajmującymi się edukacją zawodową, zatrudnieniem i tworzeniem nowych miejsc pracy.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Albert Czajka
tel: +48 796 558 633
e-mail: a.czajka@lubelskijantar.pl

Biuro Spółki

21-200 Parczew
Lubartowska 11

Telefon: +48 601 558 633
e-mail: biuro@lubelskijantar.pl

KRS: 0000556285
NIP: 5391511781
REGON: 36149294000000