Bursztynowa komnata powstawała od 1701 roku w Gdańsku z bursztynu pozyskanego z Bałtyku

 

Organizacje bursztynnicze

Światowa Rada Bursztynu

Akt założycielski Światowej Rady Bursztynu został podpisany 28.06.2006 roku w Domu Uphagena w Gdańsku w obecności prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Pierwszym przewodniczącym Rady został Wiesław Gierłowski; obecnie od marca 2008 roku funkcję tę pełni prof. Ryszard Szadziewski, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja ta liczy obecnie 20 członków:

 • Prof. Dany Azar - Uniwersytet Libański, Beirut (Liban)
 • Dr Antonio Arillo - Uniwersytet Complutense, Madryt (Hiszpania)
 • Dr Olena Belichenko - Państwowe Centrum Gemmologiczne w Kijowie (Ukraina)
 • Mariusz Drapikowski - Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Bursztynnik Roku (Polska)
 • Prof. Sławomir Fijałkowski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bursztynnik Roku (Polska)
 • Joanna Grążawska - Muzeum Bursztynu, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (Polska)
 • Carsten Gröhn - Arbeitkreis Bernstein, Hamburg (Niemcy)
 • Dr Marek F. Jagodziński - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Polska)
 • Prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz - Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Bursztynnik Stulecia (Polska)
 • Zoya Kostyashova - Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie (Rosja)
 • Dr Aleksandr Krylov - Pracownia Konserwacji Bursztynowej Komnaty w Carskim Siole (Rosja)
 • Prof. Wiesław Krzemiński - Muzeum Przyrodnicze w Krakowie (Polska)
 • Doug Lundberg - Badacz bursztynu (USA)
 • Kazimieras Mizgiris - Fundator galerii w Wilnie i Nidzie, Bursztynnik Roku (Litwa)
 • Lucjan Myrta - Mistrz Rzemiosł Artystycznych, Bursztynnik Roku (Polska)
 • Dr Sigitas Podenas - Uniwersytet Wileński (Litwa)
 • Ewa Rachoń - Międzynarodowe Targi Bursztynu
 • Zbigniew Strzelczyk - Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu (Polska)
 • Galina Symha - Stowarzyszenie Ukraiński Świat Bursztynu (Ukraina)
 • Prof. Ryszard Szadziewski - Uniwersytet Gdański (Polska)
Organizacja ta stawia sobie za cel promocję bursztynu, opracowanie jednolitego w skali międzynarodowej systemu certyfikacji bursztynu oraz wspieranie działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych.

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu jest organizacją zrzeszającą polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego.

Siedzibą Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu jest Gdańsk, będący kolebką sztuki artystycznej z bursztynu i do dziś najsilniejszy ośrodek wydobycia i obróbki bursztynu. Izba zajmuje się promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promocję bursztynu na całym świecie. Izba jest także inicjatorem utworzenia w Gdańsku Muzeum Bursztynu będącego oddziałem Muzeum Historii Miasta Gdańska.

Izba Bursztynu nadaje certyfikaty swoim członkom, potwierdzające stosowanie w obrocie bursztynu prawdziwego i przestrzeganie dobrych zasad handlowych. Firmy certyfikowane mają prawo do posługiwania się, w celach promocyjnych i reklamowych, logo Izby Bursztynu.

Zadaniem Izby jest ochrona rynku przed monopolizacją i dumpingiem oraz falsyfikatami i namiastkami bursztynu bałtyckiego a także reprezentacja zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Izba zajmuje się propagowaniem bursztynu bałtyckiego na forum światowym poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jego wyjątkowej urodzie oraz właściwościach leczniczych i zdolności do zachowania śladów dawnego życia, a także o roli jaką pełni w kulturze ludzkich społeczeństw od czasów najdawniejszych.

Izba Bursztynu współdziała z władzami publicznymi w dziedzinie perspektyw wykorzystania polskich złóż bursztynu oraz współpracuje z innymi krajami dysponującymi tym surowcem w celu zapobieżenia jego deprecjacji na rynku światowym. Organizuje współpracę podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą, a także instytucjami i osobami działającymi w sferze naukowej i artystycznej. Promuje działalność i popularyzuje osiągnięcia swoich członków w kraju i zagranicą. Dostarcza informacji o trendach gospodarczych i artystycznych w kraju i na świecie.

Izba Bursztynu często współpracuje z Ambasadami R.P. oraz Wydziałami Ekonomiczno – Handlowymi realizując wyjazdy jej członków na targi oraz w ramach misji gospodarczych. Członków Izby Bursztynu wciąż przybywa. Największym sukcesem Izby Bursztynu była organizacja polskiego stoiska narodowego na targach I.H.M. w Monachium, powierzona nam przez Departament Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Poza realizacją zadań promocyjnych własnych oraz powierzonych przez Ministerstwo Gospodarki i WEH w Monachium, uzyskaliśmy pozytywny dla Izby wynik finansowy. Należy uznać za bardzo udaną naszą współpracę z organizatorem targów: „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie. Targom tym udzieliliśmy patronatu honorowego a nasz przedstawiciel będąc członkiem Rady Programowej bierze udział we wszystkich imprezach targowych oraz w jury konkursów. Atrakcją dodatkową podczas naszych prezentacji są pokazy obróbki bursztynu, mody damskiej połączonej z biżuterią z bursztynu oraz wykłady o bursztynie, gdzie prezentujemy Gdańsk jako światową stolicę bursztynu.

Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu jest Pan Zbigniew Strzelczyk.Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorzadnym i trwałym. Celem stowarzyszenia jest:

 • Pomoc ruchowi kolekcjonerskiemu okazów przyrodniczych bursztynu i zbiorów dawnej i współczesnej artystycznej twórczości bursztynowej
 • Utworzenie systemu identyfikacji bursztynu bałtyckiego
 • Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej
 • Współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego
 • Współpraca z organami państwowymi i samorządu terenowego w dziedzinie ochrony zawodu bursztynnika i zawodów pokrewnych
 • Inspirowanie badań zmierzających do poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż bursztynu
 • Stworzenie stałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • Podejmowanie wszelkich działań dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiego bursztynnictwa
 • Zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym