Bursztynowa komnata powstawała od 1701 roku w Gdańsku z bursztynu pozyskanego z Bałtyku

 

Występowanie bursztynu na Lubelszczyźnie

Prezentujemy dwie mapki przedstawiające obszary perspektywiczne dla bursztynu w okolicach Parczewa.

Dwie mapki przedstawiające obszary perspektywiczne dla bursztynu w okolicach Parczewa (obszary zaznaczone na niebiesko. Na drugiej mapie nałożone są tereny NATURY2000 (obszary bordowe), które ograniczają możliwości wydobycia.

Występowanie: Na samym obszarze pomiędzy Parczewem a Lubartowem jest co najmniej 7 obszarów perspektywicznych, a w ich obrębie – 10 pól występowania gniazd bursztynu o największych zasobach oraz stopniu bursztynowości. Trzeba tu dodać, że z pewnością można oczekiwać obecności dalszych pól występowania gniazd bursztynu pomiędzy wyżej wspomnianymi (niebieskie plamy na mapce).

Na obszarach perspektywicznych miąższość osadów bursztynonośnych może się wahać od co najmniej 22,5 m do 0,1 czy 0,0 ze względu na rozmycia. Osady te to głównie drobnoziarniste piaski kwarcowo-glaukonitowe ze żwirem, fosforytami i bursztynem oraz szarozielone wapniste iły piaszczyste, występujące zwykle na głębokości od 15 to 30 m lub głębiej.